Üdvözöljük Ladánybene település honlapján! Ma 2020. 12. 1, kedd, Elza, Natália, Blanka, Bonita napja van.

Magyar Faluprogram

Összesen: 9840500

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal

Helyi Választási Iroda

6045 Ladánybene, Fő út 66.

E-mail: jegyzo@ladanybene.hu

Ikt.szám: 1214-2/2013.                                        

Tárgy: Szavazókör  területi beosztásának megállapítása

Ügyintéző: Szádvári Erika

 

1/2013. (VII.24.) HVI sz. HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Ladánybene községben a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:

  1. A településen a szavazókörök száma: egy.
  2. A szavazókör sorszáma: 001. sz. szavazókör
  3. Címe: Ladánybene, Fő út 75. (IKSZT épülete)
  4. Területi beosztása:

Arany János utca

Baracs I. dűlő tanya

Baracs II. dűlő tanya

Batthyány Lajos utca

Csíkosdűlő tanya

Dózsa György utca

Fő utca

Gödörállásidűlő tanya

Hosszúszékidűlő tanya

Jajgatódűlő tanya

Kossuth Lajos utca

Mester utca

Mogyorósdűlő tanya

Országútidűlő tanya

Pálinkásdűlő tanya

Petőfi Sándor utca

Piactér utca

Rákóczi Ferenc utca

Széktódűlő tanya

Templom köz

Templomdűlő tanya

Vízmű utca

Zrínyi Miklós utca

  1. A szavazókörben a választópolgárok száma: 1359 fő

A településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a 001. sz szavazókörben szavaznak.

 

Elrendelem jelen határozatomnak Ladánybene Község Önkormányzat hivatalos honlapján ( www.ladanybene.hu), valamint a községháza (Ladánybene, Fő út 66.) hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételét.

Határozatom ellen a közzététel időtartama alatt ( 2013. július 24-től augusztus 7-ig) nyújtható be illetékmentes fellebbezés a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez ( 6045 Ladánybene, Fő út 66). A Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezést a  Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül bírálja el. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőket naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS

A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. Illetékességemet a Ve. 66. § (3) bekezdése határozza meg.

A Ve. 351. § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.

A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé teszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül. A jogvesztő határidő számítására a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

 

Ladánybene, 2013. július 24.

 

                                                                      Lőrincz Edit jegyző, a

                                                          Helyi Választási Iroda vezetője

                                                                 nevében és megbízásából

 

                                                                           Szádvári Erika

                                                                        HVI vezető helyettes

 

Közzétételi záradék:

Jelen határozat a mai napon közzétételre került.

Ladánybene, 2013. július 24.

 

Szádvári Erika

HVI vezető helyettes

Közérdekű adatok

Véletlenszerű kép

10.